Coloured Glasses

Internationalisering in het onderwijs

Veel scholen bereiden hun leerlingen voor op de steeds internationaler wordende samenleving en arbeidsmarkt. 


Internationalisering in het voortgezet onderwijs is echter meer dan alleen tweetalig onderwijs. Intercultureel begrip, tolerantie en wereldburgerschap zijn essentieel in een geglobaliseerde wereld en verdienen gepaste aandacht op school.

Sommige scholen hebben hun internationaliserings-beleid inmiddels ingebed in programma’s voor tweetalig onderwijs (TTO). Ze doen mee aan het internationaliseringsprogramma ELOS, of hebben zich aangesloten bij de groep UNESCO-scholen.

COLOURED GLASSES

YFU is opgericht vanuit de overtuiging dat deze veranderende maatschappij begrip en respect voor de ander nodig heeft om samen verder te komen. Daarom is ze een specialist in intercultureel leren, dankzij onze jarenlange ervaring van voorbereiding en ondersteuning voor, tijdens en na uitwisselingen van middelbare scholieren. 


Deze waardevolle ervaringen leidde wereldwijd tot de workshop Coloured Glasses. Ingezet om jongeren (en volwassenen) te bereiken en meer begrip en tolerantie voor elkaar te creëren.

Deze interactieve workshop daagt haar deelnemers uit om naar de wereld en naar zichzelf te kijken, door middel van verschillende spellen en oefeningen. Het doel is je bewust worden van de culturele bril die je draagt en hoe deze bril jouw interpretaties van een andere cultuur inkleurt.


De workshops bevatten onder andere simulaties, groepswerk en rollenspellen. Bovendien zijn ze gevarieerd, flexibel en modulair.


Het stelt studenten bloot aan verschillende culturen en bestrijdt zo vooroordelen en vergroot diversiteit. Bovendien is de workshop eenvoudig in te bedden in het PTA van maatschappijleer. En het sluit nauw aan bij competenties die gevraagd worden binnen het Common Framework for European Competence (CFEC).


U kunt kiezen uit verschillende thema’s zoals cultuur & identiteit, interculturele communicatie, stereotypering, vooroordelen, discriminatie, mensenrechten en sociale verantwoordelijkheid. 


Onze facilitators stemmen de workshoponderdelen af op de leeftijd en het niveau van de leerlingen en de beschikbare tijd.
Ons aanbod varieert van één enkele workshop tot een themadag of -week, inclusief presentaties over het YFU-uitwisselingsprogramma.


Klik hier om de brochure te downloaden. 

WAT KAN YFU NOG MEER BETEKENEN?

Onze oud-uitwisselingsstudenten kunnen de huidige gebeurtenissen in de wereld uitleggen aan de hand van het perspectief van het land waarin zij wonen of gewoond hebben. Zo maken ook hun klasgenoten kennis met de internationale wereld.


Buitenlandse uitwisselingsstudenten van YFU in uw klas vergroten het begrip van hun klasgenoten wat betreft nieuwe gebruiken en feestdagen. Het opnemen van een internationale scholier is zowel voor het gastgezin als voor klasgenoten een bijzondere ervaring. Met het opnemen van een internationale scholier levert uw school een grote bijdrage aan het vergroten van intercultureel begrip en tolerantie.

YFU Nederland geeft graag advies over hoe je als school een volwaardig uitwisselingsprogramma opzet. Ons internationale netwerk helpt bij het vinden van partnerscholen. YFU heeft bijvoorbeeld een programma voor het opzetten van virtuele uitwisselingen met scholen in Afrika. 


Ook adviseren wij over hoe je onze Coloured Glasses workshop inzet binnen het TTO/ELOS/UNESCO-scholen programma.