Samenwerken in een internationale samenleving

Veel scholen bereiden hun leerlingen voor op de steeds internationaler wordende samenleving en arbeidsmarkt.

YFU is opgericht vanuit de overtuiging dat deze veranderende maatschappij begrip en respect voor de ander nodig heeft om samen verder te komen.

Onze verschillende activiteiten dragen daaraan bij.

“Deelnemers zijn gefascineerd door culturele verschillen en tegelijkertijd gerustgesteld, omdat ze inzien wat mensen met elkaar gemeen hebben.“

- Rachel Andresen, oprichtster YFU

Internationalisering in het voortgezet onderwijs is meer dan alleen tweetalig onderwijs. Intercultureel begrip, tolerantie en wereldburgerschap zijn essentieel in een geglobaliseerde wereld en verdienen gepaste aandacht op school.

Sommige scholen hebben hun internationaliserings-beleid inmiddels ingebed in programma’s voor tweetalig onderwijs (TTO). Ze doen mee aan het internationaliseringsprogramma ELOS, of hebben zich aangesloten bij de groep Unesco-scholen.

Steeds meer scholen zoeken een zinvolle en inspirerende invulling van hun internationaliseringbeleid.

YFU heeft jarenlange internationale ervaring en deelt deze graag met u. Wij bieden:

  • Nederlandse scholieren de kans om een zomer, semester of een jaar op uitwisseling te gaan. Met keuze uit meer dan 40 landen ter wereld.


  • De workshop Coloured Glasses voor uw leerlingen; over intercultureel begrip en tolerantie.
  • Middelbare scholen de kans om een semester of een jaar hun leerlingen kennis te laten maken met andere culturen, door een buitenlandse YFU-scholier op school te verwelkomen.


  • Advies aan scholen die hun internationaliseringsbeleid meer inhoud willen geven.

NEDERLANDSE YFU-DEELNEMERS kunnen de huidige gebeurtenissen in de wereld uitleggen aan de hand van het perspectief van het land waarin zij wonen of gewoond hebben. Zo maken ook hun klasgenoten kennis met de internationale wereld.


DE WORKSHOP COLOURED GLASSES stelt studenten bloot aan verschillende culturen en bestrijdt zo vooroordelen en vergroot diversiteit. Bovendien is de workshop eenvoudig in te bedden in het PTA van maatschappijleer. En het sluit nauw aan bij competenties die gevraagd worden binnen het Common Framework for European Competence (CFEC).

BUITENLANDSE YFU-STUDENTEN in uw klas vergroten het begrip van hun klasgenoten wat betreft nieuwe gebruiken en feestdagen. Het opnemen van een internationale scholier is zowel voor het gastgezin als voor klasgenoten een bijzondere ervaring. Met het opnemen van een internationale scholier levert uw school een grote bijdrage aan het vergroten van intercultureel begrip en tolerantie. Internationalisation for All begint met het opnemen van een uitwisselingsstudent. 


YFU GEEFT ADVIES over hoe je als school een volwaardig uitwisselingsprogramma opzet. Ons internationale netwerk helpt bij het vinden van partnerscholen. YFU heeft een programma voor het opzetten van virtuele uitwisselingen met scholen in Afrika. En wij adviseren hoe je onze Coloured Glasses workshop inzet binnen het TTO/ELOS/Unesco-scholen programma.


Delen